P & I  dienstencheques - Handen tekort in uw huishouden?Wij hebben een extra paar voor u!
De federale regering heeft het dienstencheque-systeem in het leven geroepen om bijkomende jobs te creëren in de sector van de buurtdiensten alsook om zwartwerk te bestrijden en om aan individuele, persoonlijke en familiale behoeften tegemoet te komen.
Sinds 2004 kan elke particuliere gebruiker die gedomicilieerd is in België, huishoudelijke hulp betalen dankzij gedeeltelijke financiering door de overheid.
De dienstencheque is een betaalbewijs dat uitgegeven wordt door de firma Sodexo.
 
Momenteel kost deze cheque 9 €. Eén cheque komt overeenkomt met één uur huishoudelijke hulp. Elke privé-persoon heeft het recht jaarlijks 500 cheques aan te kopen. U geniet daarbij van een belastingaftrek van 30% voor de 301 eerste dienstencheques (stemt overeen met een maximum van 2560 € uitgaven voor dienstencheques in te vullen in uw belastingaangifte). Na belastingvermindering komt 1 cheque dan op 6.30 €.
 
Wanneer U samenwoont of gehuwd bent, kan U op beide namen dienstencheques aankopen en aldus 1000 dienstencheques bestellen (U geniet dan van een  belastingaftrek voor de 602 eerste dienstencheques). Sinds 2012 wordt het gebruik van dienstencheques wel beperkt tot 1000 dienstencheques per gezin. (Onder gezin verstaat men: "alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres".
 
De diensten die U met dienstencheques kunt betalen mogen enkel uitgevoerd worden door werknemers in dienst van ondernemingen die officieel erkend zijn in het kader van het dienstencheque-systeem. P&I Dienstencheques is een erkende dienstencheque-onderneming die aan uw behoeften beantwoord.
De werknemer die tewerkgesteld wordt met dienstencheques wordt uitbetaald volgens de huidige wettelijke barema’s en heeft dus recht op een volwaardig loon.
 
.


 


 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint